129/2012. (VII. 12.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Iskola Intézményvezető munkaviszonya

 

Solymár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Marlokné Cservenyi Magdolna 2083 Solymár, Terstyánszky út 17. szám alatti lakos határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyát közös megegyezéssel megszünteti és a solymári Hunyadi Mátyás Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat intézményben végzett munkájának elismeréséül 3,5 M Ft azaz három és fél millió forint díjazásban részesíti.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy Marlokné Cservenyi Magdolna közalkalmazotti jogviszonyának 2012. augusztus 15. napjával – közös megegyezéssel- történő megszüntetésére vonatkozó megállapodást aláírja.

 

Kapják: képviselők,irattár
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
 
A képviselő-testület fenti határozatát zárt ülésen, a jelenlévő (9 fő) képviselők
5 igen és 2 nem szavazatával hozta meg.
Két képviselő nem szavazott.


 

 

« Vissza
Vissza a főmenübe