16. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi Bizottság
2018. szeptember 25-i ülésére

Tárgy:   Csatlakozás a GINOP-7.1.9-17 kódszámú konstrukció keretében benyújtandó „Balaton madártávlatból” kilátók és kilátópontok hálózatba kapcsolása című pályázatához
Készítette:   Kovács Péter irodavezető
Előterjesztő:   Hidvégi József polgármester
Véleményező bizottság:  

Tisztelt Képviselő-testület!

 

A Magyar Turisztikai Ügynökség (továbbiakban MTÜ) vezérigazgató-helyettese, dr. Gajda Tibor úr azzal keresett fel, hogy végigjárták, szemrevételezték a balatoni településeket és kilátókat, túra- és sétaútvonalakat. Az általuk kiválasztott településekkel összefogva - észrevételeikkel, ötleteikkel – pályázatot kívánnak benyújtani a GINOP-7.1.9-17 kódszámú Turisztikailag frekventált térségek integrált termék- és szolgáltatás fejlesztése konstrukció keretében „Balaton madártávlatból” kilátók és kilátópontok hálózatba kapcsolása címmel, ahol konzorciumi partnerként számítanak az önkormányzatokra.

 

 

Konzorciumi partnerek és tervezett tevékenységek:

 • Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.
  • Projekt-előkészítési tevékenységek, szakmai koordináció.
 • Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt.
  • Projektmenedzsment és egyéb kapcsolódó tevékenységek.
 • Fonyód Város Önkormányzata
  • Várhegyi kilátó: környezetrendezés, táblázás, kilátó felújítása, pihenőhelyek, parkolóhely, sétány karbantartási munkái, földfeltöltés;
  • Magaspart Panoráma sétány: üvegfödémes kilátó kialakítása;
  • Fonyód belterület: sétaútvonal kijelölése és kitáblázása, mely összeköti a strandot, a Tourinformot, a településközpontot és a kilátókat.
 • SEFAG Zrt.:
  • Balatonlelle Kishegyi erdei élmény központ - A meglevő parkerdő attrakcióinak komplex fejlesztése (panoráma és pihenőterasz megépítése, játszótér, tűzrakó hely, mini tájfutó pálya kialakítása), továbbá az oda vezető út megerősítése;
  • Szántód: „Molyhos tölgy” pihenőterasz kiépítése, Szántód puszta és a pihenőterasz összekapcsolása, továbbá gyalogos sétaút kijelölése, út stabilizáció.
 • Balatonföldvári Nonprofit Kft.:
  • Balatonföldvári Hajózástörténeti Látogatóközpont – Kiállítás és Kilátó: a látogatóközpont könnyebb elérését szolgáló táblázás, sétaútvonalak kialakítása, a Kelta-sétány felújítása;
  • A kiállítás fejlesztése: új hangtechnika, filmek többnyelvűsítése, új interaktív elemek és attrakció beépítése;
  • A játszótér árnyékolása, épület megvilágítása, szelfipont kialakítása.
 • Bakonyerdő Zrt.
  • Gyenesdiás – Festetics kilátó: a felvezető ösvény megfelelő kialakítása, információs táblák elhelyezése;
  • Szigliget – Óvár kilátó: a kilátó felújítása, gyerekbarát elemekkel történő bővítése;
  • Balatongyöröki mese tanösvény kialakítása;
  • Látogatószámlálók elhelyezése a kilátókban.

A teljes projektméret nagyságrendileg 370 m Ft

Támogatás intenzitás: 100 %

Pályázat végső benyújtási határideje: 2018. november 15.

 

Fonyód várost érintő fejlesztések bemutatása:

 

Várhegyi kilátó:

·         Gépkocsi megállóhely kialakítása a 6394/1 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonú ingatlanon (kb. 40 autó számára, térkővel és aszfalttal burkolva)

o   ajánlat szerinti bekerülési költség:    bruttó 20 329 eFt

·         Sétány karbantartási munkák (gépkocsi megállóhelytől a kilátóig (szegélycsere, padka és tereprendezés)

o   ajánlat szerinti bekerülési költség:         bruttó 643 eFt

·         Kilátó körüli terület földfeltöltése, rendezése

o   ajánlat szerinti bekerülési költség:         bruttó 653 eFt

·         Kilátó – Bartók B. utca közötti sétány / tanösvény karbantartási munkálatai (burkolatkiegyenlítés, vízelvezető profil kialakítással)

o   ajánlat szerinti bekerülési költség:      bruttó 1 715 eFt

 

 

                                                                                   Összesen: bruttó 23 340 eFt

 

 

Magasparti Panoráma kilátó kialakítása:

 

A Fonyód, Bartók Béla utcában lévő un. Magaspart területén egy a partról az út fölé nyúló un. Panoráma (üveg) kilátó épülne, megfelelő alapozással. A kilátó egyedi panorámát nyújtana az odalátogatók részére.

A kilátó megépítés, megtervezés során megfelelő alapossággal kell eljárni, különös tekintettel a Magaspart állaga miatt, a tervezés a szokásosnál hosszabb időt vesz igénybe, ezért jelen pillanatban csak egy látványterv, vázlatterv szintű anyagot tudok csatolni.

 

A tervezői költségbecslés szerint a kilátó megépítése nagyjából bruttó 146.050 eFt, amely a tervek elkészülését követően változhat.

 

 

 

Sétaútvonal kijelölése és kitáblázása, mely összeköti a strandot, a Tourinformot, a településközpontot és a kilátókat.

Dísz-tér – Szent István utca – József utca – Panoráma sétány (Walkó kilátó, Kripta villa) - Szaplonczay sétány (Kossuth erdő, Múzeum, Balatoni szél szobor , /új/Panoráma kilátó – Bartók Bála utca – Magay utca – Fáy András utca – Várhegy köz – Várhegyi kilátó – erdei sétány az Erdősor utcáig – Edison utca – Bartók Béla utca - József utca – Badacsony utca – Sipos-hegyi kilátó – Sipos-hegyi sétány – Jókai Mór utca – Szent István utca – Hunyadi utca – Dísz-tér útvonalon.

Érintett útvonalon egységes gyalogos, autós tájékoztató és információs táblák kerülnek kihelyezésre, melyek bekerülési költsége nem ismert, a többi konzorciumi taggal együtt közös MTÜ beszerzés lesz.

 

A Magasparti Panoráma kilátó és a sétaútvonalat érintő Sipos-hegyi kilátó és Sipos-hegyi sétány nem képezi Fonyód Város Önkormányzat tulajdonát, ezért a pályázat benyújtásához és a megvalósításhoz szükséges a tulajdonosokkal, kezelőkkel való egyeztetés.

 

 

Kérem, a Városfejlesztési Bizottságot és Pénzügyi Bizottságot az előterjesztés megtárgyalására, a Képviselő-testületet hozzájárulását, hogy Fonyód Város Önkormányzata konzorciumi tagként csatlakozhasson az MTÜ pályázatához.


Melléklet:

1. számú melléklet:  Konzorciumi együttműködési megállapodás – tervezet
2. számú melléklet:
Magasparton létesítendő un. Panoráma kilátó tervez
ete

 

 

 


Döntéshozói vélemények

Városfejlesztési Bizottság   A Városfejlesztési Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását.
 
Pénzügyi Bizottság   A Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását.
 
Döntési javaslat

"Csatlakozás a GINOP-7.1.9-17 kódszámú konstrukció keretében benyújtandó „Balaton madártávlatból” kilátók és kilátópontok hálózatba kapcsolása című pályázatához"

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: fejlesztési kérdések
A Pénzügyi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

1. Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete konzorciumi tagként részt kíván venni a Magyar Turisztikai Ügynökség GINOP-7.1.9-17 kódszámú Turisztikailag frekventált térségek integrált termék- és szolgáltatás fejlesztése konstrukció keretében benyújtandó „Balaton madártávlatból” kilátók és kilátópontok hálózatba kapcsolása című pályázatában az alábbi attrakciókkal:

a) Várhegyi kilátó: környezetrendezés, táblázás, kilátó felújítása, pihenőhelyek,   parkolóhely kialakítása (6394/1 hrsz-ú ingatlanon), sétány karbantartási munkái, földfeltöltés;

 

b) Magaspart Panoráma sétány: üvegfödémes kilátó kialakítása (6700 és 6703/2 hrsz-ú ingatlanokon);

 

c) Fonyód belterület: sétaútvonal kijelölése és kitáblázása, mely összeköti a strandot, a Tourinformot, a településközpontot és a kilátókat, az előterjesztésben részletezett útvonalon.

 

2. Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztés 1. számú mellékletében szereplő Konzorciumi együttműködési megállapodás tervezetet.

 

3. Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, hogy az 1. b) és c) pontban szereplő attrakciók megvalósításával kapcsolatban szerezze be az ingatlan tulajdonosok, kezelők hozzájáruló nyilatkozatát.

 

4. Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az 1. pontban felsorolt kivitelezési munkálatainak kedvezményezettje Fonyód Város Önkormányzata lesz a pályázati eljárás során.

 

5. Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a csatlakozáshoz kapcsolódó nyilatkozatok, megállapodások, iratok aláírására, valamint felhatalmazza a kedvezményezetti kötelezettségek teljesítésére.


Határidők, felelősök:

Határidő: 2018. 10. 05.
Felelős: Hidvégi József
Hivatali felelős: Kovács Péter

« Vissza
Vissza a főmenübe