11/2020. (III. 29.) Polgármesteri polgármesteri határozat
Tárgy: a rendkívüli szünet önkormányzati fenntartású bölcsődei és óvodai ellátást végző intézményekben történő meghosszabbításával összefüggésben

A 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti, veszélyhelyzet idejére biztosított polgármesteri jogkörömben eljárva, a budaörsi polgárok biztonsága, a fertőzés terjedésének csökkentése érdekében a következőket rendelem el:

 

  1. A Budaörs Város Önkormányzata által fenntartott, bölcsődei ellátást nyújtó intézményben (Budaörs Város Önkormányzat Egyesített Bölcsődei Intézmények) rendkívüli szünetet rendelek el.
  2. A rendkívüli szünet idejére azon, önkormányzati fenntartású bölcsődei intézménybe járó gyermekek felügyeletét, akiknek elhelyezéséről a szülő, törvényes képviselő nem tud gondoskodni, az ellátást végző intézmény biztosítja.
  3.  Budaörs Város Önkormányzat Jegyzőjének a Budaörs Város Önkormányzata által fenntartott, óvodai ellátást nyújtó intézményekben rendkívüli szünet elrendelése tárgyában hozott döntéséről szóló, a fenntartónak megküldött értesítését tudomásul veszem.
  4. Budaörs Város Önkormányzat Polgármesterének a rendkívüli szünet elrendeléséről a Budaörs város területén elhelyezkedő bölcsődei ellátást végző intézményekben és óvodákban tárgyban kelt 10/2020. (III.15.) sz. határozata hatályát veszti.
  5. Ez a határozat az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (II.) szóló Kormány 45/2020. (III. 14.) Korm. rendelet hatályvesztése napján lép hatályba.
« Vissza
Vissza a főmenübe