9/2020. (III. 26.) Polgármesteri polgármesteri határozat
Tárgy: Az Érdi Tankerületi Központ intézményátszervezési javaslatának véleményezése a Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium és Szakgimnázium, valamint a Leopold Mozart Alapfokú Művészeti Iskolát érintően

A 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti, veszélyhelyzet idejére biztosított polgármesteri jogkörömben eljárva, az alábbi javaslattal élek:

 

1.       támogatom az Érdi Tankerületi Központ fenntartásában működő Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium és Szakgimnázium fentiekben leírt névváltoztatási, valamint a technikumi képzésben már jelenleg is oktatott szakok új nevének és új szakmaazonosító számának alapdokumentumba történő átvezetését. Az intézmény típusának az Nktv. 20.§ (1) bekezdés c) pontja szerinti összetett köznevelési intézményről az Nktv. 20.§ (1) bekezdés d) pontja szerinti közös igazgatású köznevelési intézményre való megváltoztatását nem támogatom. Semmi nem indokolja, hogy megváltozzék az intézmény szervezeti egysége azért, mert az egy technikumi funkciót is kapott. Sőt, annál inkább kívánatos, hogy megőrizze azt, hiszen így tudja kihasználni az emberi erő, a források, és az egymásra épülő tevékenységek szinergiáját;

 

2.       támogatom az Érdi Tankerületi Központ fenntartásában működő Leopold Mozart Alapfokú Művészeti Iskola szakmai alapdokumentumának azon módosítását mely szerint a telephelyek közötti létszámarányok megváltoznak. A maximálisan felvehető létszám úgy módosul, hogy a 2.1.1. Esze Tamás u. 1. számú telephelyen 10 főről 20 főre változik, a 2.1.2. Hársfa u. 29. telephelyen 15 főről 20 főre változik, míg a 2.1.3. Iskola tér 1. telephelyen 35 főről 20 főre változik.

 

3.       támogatom az Érdi Tankerületi Központ fenntartásában működő Leopold Mozart Alapfokú Művészeti Iskola szakmai alapdokumentumának azon módosítását, mely szerint új alapfeladatként a billentyűs tanszakon csembalóoktatás és orgonaoktatás is átvezetésre kerüljön.

 

Határidő:                      Vélemény megküldése a tankerülethez azonnal

Felelős:                        polgármester

Végrehajtást végzi:       Polgármesteri Kabinet, Köznevelési és Közművelődési Osztály

« Vissza
Vissza a főmenübe