16/2020. (IV. 9.) Polgármesteri polgármesteri határozat
Tárgy: Budaörs, 10789 hrsz-ú, természetben a Szajkó utcában található 828 m² „kivett beépítetlen terület” megnevezésű belterületi ingatlan használata

A 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti, veszélyhelyzet idejére biztosított polgármesteri jogkörömben eljárva a következőket rendelem el:

 

1.       Budaörs Város Önkormányzata a 2040 Budaörs, 10789 hrsz-ú, természetben a Szajkó utcában található 828 m² „kivett beépítetlen terület” megnevezésű belterületi ingatlan használatára Zólyomi Julianna Emmával kötött bérleti szerződést 2022. május 16. napjáig meghosszabbítom. A szerződés módosítással nem érintett részei változatlanul maradnak hatályban.

2.     Ez a határozat 2020. április 10. napján 16 órakor lép hatályba.

« Vissza
Vissza a főmenübe