19/2020. (IV. 21.) Polgármesteri polgármesteri határozat
Tárgy: A Budaörs, 7920/3 helyrajzi számú, természetben az Ibolya utca 80. szám alatti ingatlan pályázat útján történő értékesítéséről

A 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti, veszélyhelyzet idejére biztosított polgármesteri jogkörömben eljárva a következőket rendelem el:

 

  1. Budaörs Város Önkormányzata a kizárólagos tulajdonában álló, Budaörs, 7920/3 helyrajzi számú, természetben az Ibolya utca 80. szám alatti ingatlan tulajdonjogát a jelen előterjesztés 3. számú mellékletét képező pályázati felhívás alapján nyilvános pályázaton értékesíti. Az ingatlan ára: 30 millió Ft, azaz harmincmillió forint, melyet általános forgalmi adó fizetési kötelezettség nem terhel.

 

  1. Ez a határozat 2020. április 21. napján 12.00 órakor lép hatályba.

 

Pályázat kiírásának határideje:               2020. április 30.

Pályázat beadásának határideje:            2020. május 29.

Pályázat elbírálásának határideje:          beadási határidőt követő 60 nap

Felelős:                                                 Polgármester

Végrehajtást végzi:                                Műszaki Ügyosztály/Vagyongazdálkodási Iroda

« Vissza
Vissza a főmenübe