33/2020. (IV. 30.) Polgármesteri polgármesteri határozat
Tárgy: Budaörs, Templom tér 12. szám alatt található ingatlan egy részének bérbeadása, közművelődési megállapodás megkötése (Kőporosy Bt.)

A 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti, veszélyhelyzet idejére biztosított polgármesteri jogkörömben eljárva a következőket rendelem el:

 

  1. A Kőporosy Bt. (székhely: 2040 Budaörs, Budafoki u. 18/1., cégjegyzékszám: 13-06-058687, képviseli: Selmeczi Ágnes) és az Önkormányzat között létrejött, a Budaörs, 110/6 helyrajzi számú, Templom tér 12. szám alatt található ingatlan egy részének iroda, raktározás és kulturális programok tartása céljára történő bérbe adására vonatkozó szerződést (Ö/SZ/2019-816) 2020. május 31. napjáig meghosszabbítom.

 

Ez a határozat 2020. április 30. napján 12 órakor lép hatályba.

  1. Budaörs Város Önkormányzata Közművelődési Megállapodást köt a Kőporosy Bt-vel (székhely: 2040 Budaörs, Budafoki u. 18/1., cégjegyzékszám: 13-06-058687, képviseli: Selmeczi Ágnes). A Közművelődési Megállapodás alapján a Kőporosy Bt. elsősorban Budaörs város lakossága számára kulturális, közművelődési, közösségi, szórakoztató és információs szolgáltatásokat lát el. Az ellátandó feladatok különösen: kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése; közösségi színterek biztosítása és működtetése; az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének segítése; a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvénye­sítésének elősegítése; a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása.

 

Az Önkormányzat a feladat ellátásáért díjat nem fizet.

 

Ez a határozat 2020. április 30. napján 12 órakor lép hatályba.

« Vissza
Vissza a főmenübe