44/2020. (V. 19.) Polgármesteri polgármesteri határozat
Tárgy: a Budaörs, Muskátli u. 4. szám alatti ingatlan energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésére vonatkozó támogatási szerződés módosításáról

A 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti, veszélyhelyzet idejére biztosított polgármesteri jogkörömben eljárva, a következőket rendelem el:

 

  1. hozzájárulok, hogy a Budaörs Város Önkormányzata és a Dr. Lambertus Katalin közt 2019. július 17-én létrejött, 2040 Budaörs, Muskátli u. 4. szám alatti ingatlanon napelemek telepítésének támogatására létrejött támogatási szerződés szerinti teljesítési határidő 2021. július 17. napjáig történő hosszabbításához azzal, hogy további hosszabbításra nincs lehetőség.
  2. amennyiben az 1. pontban rögzített munkák elvégzése, illetve az elszámoláshoz szükséges dokumentumok benyújtása a meghosszabbított határidőig nem valósul meg, az Önkormányzat - a szerződés 6.1. pontja alapján - eláll a támogatási szerződéstől.

 

Határidő:                                    a határozat közlésére azonnal, a támogatott munkák                                      elvégzésére: 2021. július 17. 

Felelős:                                      Polgármester

Végrehajtást végzi:                     Műszaki Ügyosztály Vagyongazdálkodási Iroda

« Vissza
Vissza a főmenübe