41/2020. (V. 13.) Polgármesteri polgármesteri határozat
Tárgy: a termelői piac céljára biztosított közterület-használat ideiglenes visszavonásáról szóló 7/2020. (III.20.) határozata visszavonásáról és a termelői piac működési feltételeinek a veszélyhelyzetre tekintettel történő meghatározásáról

A 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti, veszélyhelyzet idejére biztosított polgármesteri jogkörömben eljárva, a budaörsi polgárok biztonsága, a fertőzés terjedésének csökkentése érdekében a következőket rendelem el:

 

  1. Budaörs Város Polgármesterének a Budaörs város területén működő termelői piac céljára biztosított közterület-használat ideiglenes visszavonásáról szóló 7/2020. (III.20.) számú határozatát visszavonom.
  2. A Budaörs Város Önkormányzat tulajdonát képező Budaörs 1036/67 hrsz-ú ingatlan 770 m2 területére vonatkozóan a Magyar Piac Szövetkezet (használó) részére, helyi termelői piac üzemeltetése céljára, Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága 262/2015. (XII.08.) TFVB sz. határozatával megadott közterület-használati hozzájárulás alapján 2015. december 21. napján létrejött közterület-használati szerződés alkalmazása során a használó – a piac nyitva tartásáról és látogatásának rendjéről szóló külön önkormányzati rendeletben foglaltakon túlmenően – az előterjesztés 2. sz. mellékletében meghatározott feltételek betartását köteles biztosítani azzal, hogy amennyiben ezeknél az illetékes népegészségügyi szervtől a piac üzemeltetésére vonatkozóan szigorúbb, esetlegesen ezekkel ellentétes ajánlásokat kapott, utóbbiakat köteles érvényesíteni.
  3. Ez a határozat 2020. május 14. napján lép hatályba.

 

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Végrehajtást végzi: Műszaki Ügyosztály

« Vissza
Vissza a főmenübe