9. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság
2016. február 16-i ülésére

Tárgy:   víziközművek közcélú érdekeltségi hozzájárulás és közműfejlesztés mértékének meghatározása, beszedése 2016. évben
Készítette:   Török Zsuzsanna
Előterjesztő:   Wittinghoff Tamás polgármester
Véleményező bizottság:   Képviselő-testület, Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság

Az előterjesztés a mellékletben.

Döntéshozói vélemények

Képviselő-testület  
 
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság  
 
Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság  
 
« Vissza
Vissza a főmenübe