28. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság
2016. február 16-i ülésére

Tárgy:   Budaörs, Stefánia utcában lévő 4111/2 helyrajzi számú ingatlan utcaszabályozással érintett részének közterület céljára történő térítésmentes átadása
Készítette:   Borosné dr. Nagy Emese
Előterjesztő:   Wittinghoff Tamás polgármester

melléklet szerint

« Vissza
Vissza a főmenübe