4. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság
2016. március 7-i ülésére

Tárgy:   Budaörs, Pipacs utcában lévő 4231 helyrajzi számú ingatlan utcaszabályozással érintett részének közterület céljára történő térítésmentes átadása
Készítette:   Zborayné dr. Pető Beáta
Előterjesztő:   Wittinghoff Tamás polgármester

A melléklet szerint

« Vissza
Vissza a főmenübe