12. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Szociális- és Egészségügyi Bizottság
2016. április 7-i ülésére

Tárgy:   beszámoló a Katolikus Karitász - Caritas Hungarica "RÉV" Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat 2015. évben végzett tevékenységéről.
Készítette:   Varga Nóra
Előterjesztő:   Wittinghoff Tamás polgármester

Az aláírt előterjesztés szövege mellékletként csatolva.

« Vissza
Vissza a főmenübe