29. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság
2016. április 11-i ülésére

Tárgy:   A Budaörs, Koszorú utca és Szabadság út között elhelyezkedő 8392/4 hrsz-ú és 8387/5 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozó vételi szándék.
Készítette:   Laboranovits Rita
Előterjesztő:   Wittinghoff Tamás polgármester

Lásd melléklet.

« Vissza
Vissza a főmenübe