19. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság
2016. május 17-i ülésére

Tárgy:   A Budaörs 1304/7 hrsz-ú, természetben a Hegyalja utcában található önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésére beérkezett pályázatok elbírálása
Készítette:   Fiknerné Horváth Zita
Előterjesztő:   Wittinghoff Tamás polgármester
Véleményező bizottság:   Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság, Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

Az Ibolya utcai pályázatok elbírálásáról szóló előterjesztésnek megfelelően a Határozati javaslatok 3. pontja törlésre került.

Döntéshozói vélemények

Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság  
 
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság  
 
« Vissza
Vissza a főmenübe