28. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság
2016. május 17-i ülésére

Tárgy:   Döntés a Budaörs, 718/11 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó vízvezetési szolgalmi jog alapításáról.
Készítette:   Laboranovits Rita
Előterjesztő:   Wittinghoff Tamás polgármester
Véleményező bizottság:   Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság

Lásd melléklet.
Megjegyzés:
A kérelmező AmRest Kft. projekt vezetője kérte, hogy a kérelemben foglaltak szerint hozzon döntést az Önkormányzat a szolgalmi jog alapításáról. A szolgáló ingatlan művelési ágának megváltoztatásakor meghozzuk a szolgalmi joggal kapcsolatos további szükséges döntéseket, a jogszabály értelmében a szolgalmi jogot megszüntethetjük. Kérésének indoka, hogy a beruházást a lehetőségek szerint már a nyár folyamán megkezdenék, és a közmű szolgáltatókkal a szükséges egyeztetéseket már lefolytatták.


Döntéshozói vélemények

Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság  
 
« Vissza
Vissza a főmenübe