7. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság
2016. május 17-i ülésére

Tárgy:   Új tanulócsoport indítása a Budaörsi Herman Ottó Általános Iskolában, az ehhez szükséges eszközök beszerzéséhez forrás biztosítása
Készítette:   Murguly Enikő
Előterjesztő:   Wittinghoff Tamás polgármester
Véleményező bizottság:   Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság, Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

Előterjesztés és melléklet csatolva!

Döntéshozói vélemények

Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság  
 
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság  
 
« Vissza
Vissza a főmenübe