29. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság
2016. szeptember 12-i ülésére

Tárgy:   Budaörsi vízellátó - víziközművek 2017 - 2031. évek közötti időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási terv jóváhagyása
Készítette:   Török Zsuzsanna
Előterjesztő:   Wittinghoff Tamás polgármester
Véleményező bizottság:   Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

Az előterjesztés a mellékletben.

Döntéshozói vélemények

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság  
 
« Vissza
Vissza a főmenübe