1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Szociális- és Egészségügyi Bizottság
2016. szeptember 22-i ülésére

Tárgy:   Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójának kiírása
Készítette:   Fehér Katalin
Előterjesztő:   Wittinghoff Tamás polgármester

Az előterjesztés szövege mellékletként csatolva.

« Vissza
Vissza a főmenübe