3. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Szociális- és Egészségügyi Bizottság
2016. november 3-i ülésére

Tárgy:   Javaslat fogorvosi körzetek feladat-ellátási szerződéseinek módosítására a rendelési idők változása miatt
Készítette:   Kövesdi Gabriella irodavezető, Varga Nóra
Előterjesztő:   Wittinghoff Tamás polgármester

Az aláírt előterjesztés és mellékletei csatolva, a szerződés módosítások tervezetét Dr. Domé Judit látta és jóváhagyta.

« Vissza
Vissza a főmenübe