13. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság
2016. november 7-i ülésére

Tárgy:   Döntés a Budaörs, Templom tér 12. szám alatti, 110/6 hrsz-ú „kivett általános iskola” megnevezésű ingatlan művelési ág változásának ingatlan nyilvántartásban történő átvezetéséről.
Készítette:   Zborayné dr. Pető Beáta
Előterjesztő:   Wittinghoff Tamás polgármester
Véleményező bizottság:   Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság

a melléklet szerint

Döntéshozói vélemények

Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság  
 
« Vissza
Vissza a főmenübe