3. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság
2017. április 18-i ülésére

Tárgy:   Az Érdi Tankerületi Központ a Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskolát és az Ily-lyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakgimnáziumot érintő intézményátszervezési ja-vaslatának véleményezése
Készítette:   Karsainé Kovács Judit csoportvezető
Előterjesztő:   Wittinghoff Tamás polgármester
Véleményező bizottság:   Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság

Előterjesztés mellékelve!

Döntéshozói vélemények

Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság  
 
« Vissza
Vissza a főmenübe