1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság
2017. július 24-i ülésére

Tárgy:   A Tankerületi Központokkal kötött „Vagyonkezelési Szerződés” szerint benyújtott, 2017. évi felújítási igények és karbantartási, pótlási terv
Készítette:   dr. Csomor Sándor
Előterjesztő:   Wittinghoff Tamás polgármester
Véleményező bizottság:  Döntéshozói vélemények

Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság  
 
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság  
 
Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság  
 
« Vissza
Vissza a főmenübe