2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság
2017. szeptember 11-i ülésére

Tárgy:   A Rendőrkapitányság kérelme közalkalmazotti státuszok meghosszabbításával kapcsolatosan
Készítette:   Zsák András
Előterjesztő:   Wittinghoff Tamás polgármester
Véleményező bizottság:  

et
A kérelmezett összeget részletesen alábontották.
Csatolva.
Zsák

Javítva az észrevételeknek megfelelően.
A határozati javaslatba beemelve a szerződéskötésre vonatkozó pont.
Finomítva a határozati javaslat szövege (nem a teljes bérköltség finanszírozása, hanem csak a bérköltség támogatása)

Zsák

Döntéshozói vélemények

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság  
 
Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság  
 
« Vissza
Vissza a főmenübe