17. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2018. február 21-i ülésére

Tárgy:   Döntés a Budaörs, 1444/2 helyrajzi számú, természetben a Víztorony utcában található, az ingatlan-nyilvántartásban 291 m² nagyságú, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű önkormányzati ingatlan értékesítéséről.
Készítette:   Zborayné dr. Pető Beáta
Előterjesztő:   Wittinghoff Tamás polgármester
Véleményező bizottság:  

a melléklet szerint

Döntéshozói vélemények

Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság  
 
« Vissza
Vissza a főmenübe