18. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2018. február 21-i ülésére

Tárgy:   Döntés a Budaörs, 4001/6 és 7920/3 hrsz-ú ingatlanokra kiírt pályázatokról.
Készítette:   Zborayné dr. Pető Beáta
Előterjesztő:   Wittinghoff Tamás polgármester
Véleményező bizottság:  

a melléklet szerint

Döntéshozói vélemények

Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság  
 
« Vissza
Vissza a főmenübe