21. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2018. április 25-i ülésére

Tárgy:   Döntés a Budaörs, Templom tér 17. szám alatti társasház földszintjén elhelyezkedő 115/A/1 hrsz-ú ingatlan 44.41 m² nagyságú területének egy részére vonatkozó bérlőtársi szerződés megkötéséről
Készítette:   Zborayné dr. Pető Beáta
Előterjesztő:   Wittinghoff Tamás polgármester
Véleményező bizottság:  

a melléklet szerint

Döntéshozói vélemények

Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság  
 
« Vissza
Vissza a főmenübe