45. napirendi pont
MÓDOSÍTÓ / KIEGÉSZÍTŐ JAVASLAT
A Képviselő-testület
2018. április 25-i ülésére

Tárgy:   Módosító előterjesztés - Döntés a Budaörsi Kézilabda Sport Nonprofit Kft. tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelméről
Készítette:   dr. Juhász Ágnes
Előterjesztő:   Biró Gyula alpolgármester

 melléklet szerint
« Vissza
Vissza a főmenübe