47. napirendi pont
MÓDOSÍTÓ / KIEGÉSZÍTŐ JAVASLAT
A Képviselő-testület
2018. április 25-i ülésére

Tárgy:   Módosító előterjesztés döntés a Tűzkőhegyi utcában található 9757 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről tárgyú előterjesztéshez
Készítette:   Borosné dr. Nagy Emese
Előterjesztő:   Biró Gyula alpolgármester

melléklet szerint

« Vissza
Vissza a főmenübe