8. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2018. május 30-i ülésére

Tárgy:   Frankhegy mozaik I. ütem közterületi fejlesztés előkészítésével kapcsolatos Budaörs Frankhegy Víziközmű Társulati beszámoló
Készítette:   Hauser Péter képviselő
Előterjesztő:   Hauser Péter képviselő
Véleményező bizottság:  

előterjesztést lásd mellékelve

Döntéshozói vélemények

Frankhegyi Részönkormányzat  
 
Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság  
 
« Vissza
Vissza a főmenübe