31. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2018. május 30-i ülésére

Tárgy:   A Budaörsi Polgármesteri Hivatal köztisztviselőire vonatkozó hivatásetikai alapelvek részletes tartalmának és az etikai eljárás szabályainak megállapítása
Készítette:   Dr Tasnádi Ferenc
Előterjesztő:   Dr Bocsi István jegyző
Véleményező bizottság:  

Lásd: melléklet

Döntéshozói vélemények

Ügyrendi Bizottság  
 

Mellékletek:
« Vissza
Vissza a főmenübe