2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2018. augusztus 22-i ülésére

Tárgy:   Budaörs Város Településrendezési eszközeinek módosítása egyes intézményi- és különleges övezeti besorolású területekre vonatkozóan - jóváhagyás, rendeletalkotás
Készítette:   Junghausz Timea
Előterjesztő:   Wittinghoff Tamás polgármester
Véleményező bizottság:  

Lásd:mellékletben

Döntéshozói vélemények

Ügyrendi Bizottság  
 
Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság  
 
« Vissza
Vissza a főmenübe