33. napirendi pont
MÓDOSÍTÓ / KIEGÉSZÍTŐ JAVASLAT
A Képviselő-testület
2018. szeptember 19-i ülésére

Tárgy:   „A Budaörs, 1036/20 helyrajzi számú, természetben a Lévai utcában található ... ingatlan bérbeadás útján történő hasznosítására beérkezett pályázatok elbírálása” tárgyú előterjesztés kiegészítése
Készítette:   Abonyi Krisztina
Előterjesztő:   Wittinghoff Tamás polgármester
Véleményező bizottság:  

melléklet szerint

Döntéshozói vélemények

Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság  
 
« Vissza
Vissza a főmenübe