34. napirendi pont
MÓDOSÍTÓ / KIEGÉSZÍTŐ JAVASLAT
A Képviselő-testület
2018. szeptember 19-i ülésére

Tárgy:   Írásbeli módosító javaslat a közterületek használatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásához
Készítette:   Dr. Bakó Krisztina bizottsági elnök
Előterjesztő:   Dr. Bakó Krisztina bizottsági elnök
Véleményező bizottság:  

Melléklet szerint.

Döntéshozói vélemények

Ügyrendi Bizottság  
 

Mellékletek:
« Vissza
Vissza a főmenübe