11. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2018. december 12-i ülésére

Tárgy:   A Templom tér 12. sz. alatti, 110/6 helyrajzi számú ingatlan egy részének használatba adására vonatkozó szerződés meghosszabbítása (PostART)
Készítette:   dr. Nagy Emese
Előterjesztő:   Wittinghoff Tamás polgármester
Véleményező bizottság:  

melléklet szerintDöntéshozói vélemények

Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság  
 
Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság  
 
« Vissza
Vissza a főmenübe