28. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2018. december 12-i ülésére

Tárgy:   Döntés a Budaörs, 7400/45 helyrajzi számú, természetben a Hóvirág utcában található 161 m² és a Budaörs, 7637 helyrajzi számú Hóvirág utca területéből használt cca. 37 m² terület értékesítéséről
Készítette:   Horváth Zita
Előterjesztő:   Wittinghoff Tamás polgármester

melléklet szerint

« Vissza
Vissza a főmenübe