29. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2018. december 12-i ülésére

Tárgy:   Döntés a Budaörs, Budapesti út 90/a szám alatti, 3078 helyrajzi számú ingatlan kerítésére vonatkozóan
Készítette:   Zborayné dr. Pető Beáta
Előterjesztő:   Wittinghoff Tamás polgármester
Véleményező bizottság:  

a melléklet szerint
az ügyfél kérelme írásban is megérkezett, 4.sz. mellékletként csatoljuk


Döntéshozói vélemények

Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság  
 
« Vissza
Vissza a főmenübe