31. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2018. december 12-i ülésére

Tárgy:   A Budaörs, Puskás T. u. 55. 1. emelet 3. szám alatti lakás piaci alapú bérbeadás útján történő hasznosítására beérkezett pályázatok elbírálása, javaslat ismételt pályázat kiírására
Készítette:   Abonyi Krisztina
Előterjesztő:   Wittinghoff Tamás polgármester
Véleményező bizottság:  

a melléklet szerint

Döntéshozói vélemények

Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság  
 
« Vissza
Vissza a főmenübe