17. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság
2019. április 8-i ülésére

Tárgy:   Döntés a 8991/1 helyrajzi számú, természetben Budaörs, Kőhalom és Zengő utca találkozásánál található ingatlan bérbeadás útján történő hasznosításáról, 3 éves időtartamra.
Készítette:   Horváth Zita
Előterjesztő:   Wittinghoff Tamás polgármester

melléklet szerint

« Vissza
Vissza a főmenübe