18. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság
2019. április 8-i ülésére

Tárgy:   Döntés a 8191/4 helyrajzi számú, természetben Budaörs, Galagonya utcában található ingatlan bérbeadás útján történő hasznosításáról
Készítette:   Horváth Zita
Előterjesztő:   Wittinghoff Tamás polgármester

melléklet szerint

« Vissza
Vissza a főmenübe