19. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság
2019. április 8-i ülésére

Tárgy:   Döntés a Budaörs, Puttony utca, 8908 helyrajzi számú ingatlan bérbeadás útján történő hasznosításáról
Készítette:   dr. Nagy Emese
Előterjesztő:   Wittinghoff Tamás polgármester

melléklet szerint

« Vissza
Vissza a főmenübe