30. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2019. április 17-i ülésére

Tárgy:   Póttagok megválasztása a szavazatszámláló bizottságokba
Készítette:   Dr Tasnádi Ferenc
Előterjesztő:   Dr Bocsi István jegyző
Véleményező bizottság:  

Lásd melléklet

Döntéshozói vélemények

Ügyrendi Bizottság  
 
« Vissza
Vissza a főmenübe