32. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2019. április 17-i ülésére

Tárgy:   Budaörs, 7178/4 hrsz-ú ingatlan szennyvízelvezetés megvalósítására forrás átcsoportosítás
Készítette:   Török Zsuzsanna
Előterjesztő:   Wittinghoff Tamás polgármester
Véleményező bizottság:  

Az előterjesztés a mellékletben.

Döntéshozói vélemények

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság  
 
Képviselő-testület  
 

Mellékletek:
« Vissza
Vissza a főmenübe