35. napirendi pont
MÓDOSÍTÓ / KIEGÉSZÍTŐ JAVASLAT
A Képviselő-testület
2019. április 17-i ülésére

Tárgy:   Módosító javaslat az ESzT Szoc. és Gyermekjóléti Közp. által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 32/2013. (VI. 24.) önk. rend. módosítása tárgyú előterjesztéshez
Készítette:   Fehér Katalin
Előterjesztő:   Biró Gyula alpolgármester
Véleményező bizottság:  

Az előterjesztés szövege mellékletként csatolva.

Döntéshozói vélemények

Ügyrendi Bizottság  
 
« Vissza
Vissza a főmenübe