4. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság
2019. május 22-i ülésére

Tárgy:   Javaslat A sajátos nevelési igényű tanulók nem az önkormányzat területén működő iskolákban fizetendő térítési díjainak támogatásáról szóló 41/2013. (IX. 30.) ÖKT rendelet módosítására
Készítette:   Jónás Rita
Előterjesztő:   Wittinghoff Tamás polgármester
Véleményező bizottság:  

x

Döntéshozói vélemények

Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság  
 
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság  
 
Ügyrendi Bizottság  
 
« Vissza
Vissza a főmenübe