30. napirendi pont
MÓDOSÍTÓ / KIEGÉSZÍTŐ JAVASLAT
A Képviselő-testület
2019. május 30-i ülésére

Tárgy:   031 hrsz-ú ingatlan beépítésére vonatkozó Településrendezési szerződés - MÓDOSÍTÓ JAVASLAT
Készítette:   Csík Edina irodavezető, Vári Attila
Előterjesztő:   Biró Gyula alpolgármester

előterjesztést lásd mellékelve

« Vissza
Vissza a főmenübe