18. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság
2019. május 20-i ülésére

Tárgy:   Döntés a Templom tér 12. sz. alatti, 110/6 helyrajzi számú ingatlan egyes részeinek bérbeadásáról
Készítette:   dr. Nagy Emese
Előterjesztő:   Wittinghoff Tamás polgármester

melléklet szerint

« Vissza
Vissza a főmenübe