19. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság
2019. május 20-i ülésére

Tárgy:   Döntés a Budaörs, 1036/20 helyrajzi számú, természetben a Lévai utcában található ingatlanra vonatkozó bérleti szerződés 1. számú mellékletének 1. számú módosításáról
Készítette:   Abonyi Krisztina
Előterjesztő:   Wittinghoff Tamás polgármester

a melléklet szerint

« Vissza
Vissza a főmenübe