23. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság
2019. május 20-i ülésére

Tárgy:   Döntés a 8991/1 helyrajzi számú, természetben Budaörs, Kőhalom és Zengő utca találkozásánál található ingatlan bérbeadás útján történő hasznosításáról, 3 éves időtartamra
Készítette:   Horváth Zita
Előterjesztő:   Wittinghoff Tamás polgármester

mellékletek szerint

« Vissza
Vissza a főmenübe