13. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság
2019. június 24-i ülésére

Tárgy:   Döntés a Budaörs, Puttony u. 8908 hrsz-ú ingatlan bérbeadására kiírt pályázatról
Készítette:   dr. Nagy Emese
Előterjesztő:   Wittinghoff Tamás polgármester

melléklet szerint

« Vissza
Vissza a főmenübe